Kapital 400 Rikeste
105 of 400
Harald Møller
105
Rangering: 105

Alder
59

2017
2.550

2016
2.200

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse