Kapital 400 Rikeste
8 of 400
Arne Wilhelmsen
8
Rangering: 8

Eierskap i verdens nest største cruiserederi, Royal Caribbean Cruises, utgjør stadig majoriteten av formuen som forvaltes under Awilhelmsen. Kursen på cruiserederiet er ikke å finne på Oslo Børs fremover, men finner man frem tickeren RCL på New York-børsen, blir man vitne til et kursfall på nærmere 30 prosent siden nyttår. Awilhelmsen er foruten cruise engasjert i eiendom gjennom selskapet Linstow, shipping gjennom Awilco, offshore gjennom Awilco Drilling og detaljhandel gjennom Expert. Mens Arne Wilhelmsen og hans etterkommere sitter på omlag to tredjedeler av Awilhelmsen, har den andre siden av familien – representert ved niese og nevø av Arne, Margaret Boel Garmann og Anders C.G. Wilhelmsen – redusert sin eierandel i Awilhelmsen etter at Anders halverte sin aksjepost. Den reduserte eierandelen, der ca. én milliard kroner ble realisert før det siste kursfallet i RCCL, fører til at Anders passerer søsteren på årets liste.


Alder
87

2016
19.000

2015
21.550

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse