Kapital 400 Rikeste
103 of 400
Per Rolf Sævik
103
Rangering: 103

Alder
76

2017
2.600

2016
1.000

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse