Kapital 400 Rikeste
16 of 400
Svein Støle
16
Rangering: 16

Alder
54

2017
9.000

2016
9.000

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse