Kapital 400 Rikeste
6 of 400
Stein Erik Hagen
6
Rangering: 6

Kraftig kursoppgang for Orkla siden i fjor bidrar til et stort løft, all den tid aksjeposten på drøyt 24 prosent i Orkla utgjør snaut 80 prosent av nettoverdiene til familien. Anslaget på Hagens mye omtalte kunstsamling har vi også jekket opp fra tidligere til ca. én milliard nå. Vi splitter ikke verdiene på far og datter, selv etter at rundt 90 prosent av eierskapet til formuen de siste årene har blitt flyttet over på Caroline, som er styreleder i familiens hovedselskap Canica, der selskapene Komplett, Jernia og en aksjepost på ca. 19 prosent av Orkla ligger. Caroline har siden 2009 vært bosatt i Wollerau utenfor Zürich. Storesøster Camilla Hagen Sørlie bor i Norge, mens bror Carl Erik er bosatt i London. Begge sitter også i Canica-styret, selv om de ikke lenger er på eiersiden her. Camilla er på sin side styreleder i Jernia og nakenspaet The Well. De tre søsknene eier hver 30 prosent i Canica Investor, som sitter med næringseiendommer og en post på snaut fem prosent i Orkla. Hagens yngste sønn Thomas Nicolai Stang har foreløpig ingen posisjon. Stein Erik Hagen eier under fem prosent av familieselskapene, men har likevel full kontroll gjennom A-aksjer i det norske holdingselskapet Tvist 1. Samtidig er altså det meste av familiens verdier holdt utenfor den norske formuesskatten, som Hagen i årrekke har kritisert.


Alder
60

2016
24.000

2015
18.700

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse