Kapital 400 Rikeste
103 of 400
Bjørn Richard Schage
103
Rangering: 103

Alder
58

2017
2.600

2016
2.400

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse