Kapital 400 Rikeste
100 of 400
Knut Schage
100
Rangering: 100

Alder
67

2017
2.600

2016
2.400

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse