Kapital 400 Rikeste
9 of 400
Petter Anker Stordalen
9
Rangering: 9

Alder
54

2017
21.500

2016
18.000

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse