Kapital 400 Rikeste
8 of 400
Ole Andreas Halvorsen
8
Rangering: 8

Alder
57

2017
24.700

2016
26.400

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse