Kapital 400 Rikeste
13 of 400
Lars Wenaas
13
Rangering: 13

Alder
66

2017
14.200

2016
10.400

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse