Kapital 400 Rikeste
4 of 400
Johan H. Andresen
4
Rangering: 4

Alder
56

2017
30.500

2016
27.200

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse