Kapital 400 Rikeste
12 of 400
Ivar Erik Tollefsen
12
Rangering: 12

Alder
56

2017
18.200

2016
12.800

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse