Kapital 400 Rikeste
115 of 400
Knut N. Tønnevold Ugland
115
Rangering: 115

Alder
30

2017
2.300

2016
2.300

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse