Kapital 400 Rikeste
115 of 400
Stein Førde
115
Rangering: 115

Alder
69

2017
2.250

2016
2.000

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse