Kapital 400 Rikeste
10 of 400
Kjell Inge Røkke
10
Rangering: 10

Alder
58

2017
20.400

2016
17.200

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse