Kapital 400 Rikeste
113 of 400
Carl Otto Løvenskiold
113
Rangering: 113

Alder
63

2017
2.300

2016
2.200

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse