Kapital 400 Rikeste
22 of 400
Petter Varner
22
Rangering: 22

Alder
55

2017
7.000

2016
7.100

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse