Kapital 400 Rikeste
13 of 400
Trond Mohn
13
Rangering: 13

Resultatene siste to år har vært fantastiske for Mohn-familien etter at enorme verdier skapt gjennom pumpevirksomhet er solgt og realisert. Familieverdiene er nå spredt på Trond Mohn, hans sønn Frederik og Tronds søster Marit Mohn Westlake. Marit forvalter formuen sin gjennom Marstia, som hun eier sammen med sin sønn Stian. For øyeblikket består porteføljen av markedsbaserte aksjer, obligasjoner og mye kontanter. Frederik Mohn forvalter sine verdier gjennom investeringsselskapet Perestroika, som har lidd enorme tap på investeringen i Songa Offshore. I tillegg har han store verdier plassert i utenlandske aksjer. Mohn-familien har gjennom årene delt ut milliarder til forskning, utdannelse og idrett, og 2015 var intet unntak. Trond Mohns Meteva har i regnskapet tatt ut nesten 500 millioner som skal deles ut.


Alder
73

2016
10.900

2015
9.700

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse