Kapital 400 Rikeste
11 of 400
Gustav Witzøe
11
Rangering: 11

Alder
64

2017
18.500

2016
16.500

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse