Kapital 400 Rikeste
105 of 400
Johannes Østensjø
105
Rangering: 105

Alder
74

2017
2.500

2016
2.250

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse