Kapital 400 Rikeste
18 of 400
Bjørn Rune Gjelsten
18
Rangering: 18

Alder
60

2017
8.500

2016
7.000

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse