Kapital 400 Rikeste
10 of 400
Kjell Inge Røkke
10
Rangering: 10

Røkke gjør i år et regelrett byks i formue fra fjorårets nedtur. Årsak? At Røkke igjen gjør det han er aller best på: å gå motstrøms og få gjennomført store strukturelle grep i industrier som sliter, samtidig som han, usentimentalt, tar gevinst når han kan.

Det norske oljeselskaps overtagelse av BP Norge, og Røkkes “kapring” av supplybåter i opplag ved kai på Sunnmøre er eksempler på det første. At Røkke har solgt seg ut av hvitfisken, som i sin tid gjorde ham rik, er et stjerneeksempel på det siste. Prisen for dette er det at han heretter bare kan titulere seg selv “rekefisker’n”.


Alder
57

2016
17.200

2015
11.100

 

© Kapital 2015. Hel eller delvis gjengivelse krever godkjennelse